بازسازی و ارتقاء

با گروه مخصوص و با کمک دستگاه حفاری وکتور، به تعمیر و تغییر و ارتقاء دکلهای نفتی و تجهیزات استفاده شده می پردازیم. وکتور می تواند دکلهای حفاری استفاده شده شمارا همجنین پمپ گل، واحدهای سمنت کاری و دیگر دکلها و تجهیزات نفتی خود را در مدت زمان کوتاهی و تنها با مالیات راه اندازی دستگاههای شمارا بازیافت کرده و با ظاهر نو و جدیددر اختیار شما قرار دهد. بهمان ترتیب ما نیز با داشتن مجوز کامل، با ظرفیت قابلیت حمل و انتقال و یا در ارتباط با افزایش و ارتقاء قابلیت به فعالیت می پردازیم.

در بخش وکتور،در مدت زمان کوتاه قادر به راه اندازی شده و با رعایت کامل استانداردهای کیفیت کالادر زمینه آفرینش و ظهور ارزشهای خود برای مشتریمان به تخصص و تبحر دست می یابیم. تنها صرفه جویی در مالیات و زمان نکرده بلکه در سایه داشتن موقعیت استراتژیک نزدیکمان به زمینه حفاری و تولید، به کم کردن هزینه های مرتبط با انجام کارهای بازسازی ، ارتقاء و کارهای حمل و نقل در پروژه ها به حداقل میزان ممکن به مشتریان می باشیم. و در آخر مشتریان می توانند،دکلهای استفاده شده خود رابا دردست داشتن مجوز و سوابق ثبت شده ، در دولتهایی با مقررات سختگیر مورد استفاده قرار دهند.

برای در خواستهای خود لطفا تماس با تیم فروش ما تماس حاصل نمایید.