وسایل و تجهیزات حفاری

شرکت ما تنها فراهم کننده وسایل و تجهیزات نبوده وحداقل طرز کار ما چنین نمی باشد.بعبارت دیگر، ما کاملا آگاه به تمام نیازهای موجود و تمام نشدنی در صنعت حفاری می باشیم. بعنوان نتیجه گیری، وظیفه اصلی خود را که ارایه تجهیزات حفاری مناسب و آماده کردن بسته های سفارشی مشتریان و در عین بعضا و در صورت نیازتهیه محصولات حفاری می باشد را با بهترین کیفیت و در قبال پولی که از مشتریان خود می گیریم، بطور شایسته انجام می دهیم. در بسیاری از شرایط تأمین کننده محصولاتی هستیم که در زیرآمده است:

• کامیونهای سرویس,

• Hiab جرثقیل,

• دستگاههای حفاری(موارد حفاری، ابزار آلات سمنت کاری، تجهیزات حفاری و تخلیه ،ابزار و وسایل نگهداری ),

• پمپهای لجن بازسازی شده (نو شده) ,

• گیربکس و موتورهای بازسازی شده ,

• صفحه های چرخان بازسازی شده,

• قوطی های قالبهای بلوکهای بازسازی شده,

• تجهیزات دست دوم.

بمنظوراستفاده در صنعت نفتی ،بطور خاص، کامیونهای مخصوص سرویس و همچنین جرثقیلهای HIAB را طراحی کرده و با کمک تولید کننده های داخلی مورد قبول در سطح جهانی به تولید می رسانیم. برای تأمین و تدارک تمامی تجهیزات و واحدها فقط با بهترین مارکها و معتبرترین منابع مشغول به کار و فعالیت می باشیم.

برای در خواستهای خود لطفا تماس با تیم فروش ما تماس حاصل نمایید.